Over deeleconomie

Hoe werkt deeleconomie?

Opdrachtgevers kunnen een account aanmaken op het Numia deeleconomie platform via de knop ‘registreren’.

In je account kan je vervolgens personen toevoegen die instaan voor de uitvoering van verschillende taken.

De prestaties van deze klussers/assistenten worden periodiek door de opdrachtgever ingegeven via de knop 'prestaties ingeven'. 

Numia regelt de volledige administratie, de facturatie aan de opdrachtgevers en de uitbetaling aan de uitvoerders. 

Wat zijn de voordelen?

  • Permanente begeleiding van Numia. Steeds telefonisch en per mail bereikbaar. Is er iets niet duidelijk? Wij helpen je graag verder! 
  • Fiscaal gunstig voor de assistenten: slechts 10,7% belast. Mooie bijverdienste!
  • Ingebouwde teller die er over waakt dat de assistent niet over de limiet gaat van 7.170€ aan bijverdiensten op jaarbasis, om van het fiscaal gunstige tarief te genieten
  • De assistenten zijn verzekerd tijdens de uitvoering van hun ondersteuning
  • Beperkte kost voor de opdrachtgevers. Geen brutoloon, RSZ…enkel de servicekost voor tussenkomst van het platform.
  • Indien men beschikt over een PVB of PAB budget, kan de hulp via het budget worden betaald
  • Digitaal niet helemaal mee? Geen nood, komt voor mekaar!
  • Professionele assistentie bij de zoektocht naar bijkomende assistentie

Wie kan uitvoerder zijn?

Iedere meerderjarige die student, loontrekkende, huisvrouw/huisman, zelfstandige of gepensioneerd is, kan bijklussen als assistent in het deeleconomie systeem. Men mag in het algemeen geen uitkering genieten wegens ziekte of werkloosheid. 

Het is niet toegelaten als hoofdberoep dezelfde activiteit uit te oefenen dan als assistent.

Indien je niet over de geschikte assistentie beschikt, of een tekort hebt aan begeleiding of ondersteuning, zoeken wij graag mee naar de geschikte hulp!  

Hulp nodig bij de registratie, of andere vragen?

Ons team staat u graag bij.