Veelgestelde vragen

Iedereen die meerderjarig is (18+) en student, loontrekkende, huisvrouw/huisman, zelfstandige of gepensioneerd, enz. kan bijklussen. Men mag in het algemeen geen uitkering genieten wegens ziekte of werkloosheid. 
Het gaat dus steeds om een soort ‘bijklussen’ bij je dagelijkse activiteit. 
Echter, zelfstandigen kunnen niet gaan bijklussen indien de activiteiten die ze moeten uitvoeren, dezelfde zijn als bij hun hoofdberoep. 
Studenten moeten er rekening mee houden dat de uren gepresteerd binnen deeleconomie worden opgeteld bij het aantal uren die ze eventueel via een studentenjob presteerden. 

Iedere burger met de belgische nationaliteit, die ouder is dan 18 jaar kan opdrachtgever zijn. De uitvoering van de opdrachten gebeurt altijd in de privésfeer. Geen van beide partijen kan dus handelen in naam van een vennootschap.
Een opdrachtgever mag meerdere klussers inschakelen. Een klusser mag bij meerdere opdrachtgevers werken.
Voor het bijzondere geval dat de opdrachtgever een budget heeft bij het VAPH, noemt men de opdrachtgever een budgethouder. De klusser wordt assistent genoemd. De assistenten kunnen vergoed worden met het budget dat de budgethouder heeft bij het VAPH. In dat geval dient de budgethouder de overeenkomst met Numia goed te laten keuren op mijnVAPH.be, en kan men de kosten daar gaan indienen.

Beide partijen sluiten een overeenkomst af met Numia, een erkend deeleconomieplatform. Dit gebeurt na de registratie online. Ofwel kennen beide partijen elkaar en wordt alles geformaliseerd door de samenwerking en vergoeding via het platform. Ofwel gaat de opdrachtgever op zoek naar klusser(s). Numia helpt kosteloos bij het matchen, op voorwaarde dat de samenwerking vervolgens via het platform wordt geregeld. 
De opdrachtgever zal vervolgens periodiek de prestaties via het platform ingeven, waarna deze een proforma factuur ontvangt.

 • Voor 2023 bedraagt het maximaal te verdienen bedrag 7.170 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Numia informeert de klanten asap, in de loop van januari - februari.

 • Dit bedrag is niet het netto bedrag dat de klusser effectief zal verdienen; de belastingen en kosten van het platform worden ook in rekening gebracht. Het deeleconomieplatform houdt bij de uitbetaling 10,7% bedrijfsvoorheffing in op de inkomsten en de kosten die het platform aanrekent aan de budgethouder. Dit is een soort van voorschot op de belastingen. 

 • Voorbeeld: je spreekt als klusser een uurtarief van 13 euro per uur af.
  Ter info : Het deeleconomieplatform rekent 12% per uur aan administratiekosten aan de opdrachtgever. Enkel op de administratiekosten is 21% BTW verschuldigd. 
  Er wordt 10,7% belasting berekend voor de klusser op de (13 euro prestaties + 1,56 euro administratiekost + 0,33 euro als BTW op de administratiekost), zijnde op 14,89 euro. De bijklusser krijgt netto 13 euro minus 10,7% van 14,89 euro , zijnde een uitbetaling van 11,41 euro.

 • De belasting wordt automatisch ingehouden door het deeleconomieplatform. De klusser ontvangt een fiscale fiche van het deeleconomieplatform om bij te houden bij de aangifte van de personenbelasting, maar zal niet verder belast worden als de regels van maximale verdienste werden gerespecteerd..

 • Wie in bijvoorbeeld 2022 het jaarbedrag wel heeft overschreden als klusser, via deeleconomie, kan in 2023 geen gebruik maken van het voordelig belastingspercentage van 10,7%. In dat geval worden de inkomsten via deeleconomie belast als een beroepsinkomen, wat dus een heel stuk hoger wordt belast. Dezelfde regel blijft gelden, maar als je het over het maximum gaat zal vanaf de eerste euro de prestaties worden belast. Je moet in dat geval ook alle formaliteiten in orde brengen voor het sociaal statuut van zelfstandige (inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, aanvraag btw-nummer, enz).

 • Ben je actief op meerdere erkende platformen, let er dan op dat je de totaal verdiende bedragen dient op te tellen. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. 

 • De geleverde prestaties hebben steeds invloed op het volgende jaar voor de belastingsaangifte. 

 • Geleverde prestaties worden bijgeteld bij de fiscale teller van het jaar waarin ze worden uitbetaald. 

 • Ons platform waarschuwt tijdig voor een overschrijding van de limiet.

 • De opdrachtgever spreekt met de klusser een uurtarief af. 
  Het platform rekent op dit uurtarief een administratiekost aan van 12%. Deze kost dekt de volledige administratie die het platform op zich neemt, de verzekering, de persoonlijke begeleiding telefonisch, per mail en via huisbezoeken. Indien de opdrachtgever in zijn omgeving niet de geschikte klussers heeft, gaat Numia op zoek naar geschikte uitvoerders. Dit zit eveneens in de servicekost vervat. 
  Op de servicekost is 21% BTW verschuldigd.

 • Voorbeeld : de partijen spreken een uurtarief van 11 euro af. Stel dat de klusser in een bepaalde maand 15 u heeft gepresteerd. De opdrachtgever zal een factuur ontvangen van (11 euro x 15u) + 12% (11 euro x 15u)+21% (12% (11 euro x 15u))=165 euro + 19,8 euro+4,16 euro = 188,96 euro

 • Na betaling door de opdrachtgever aan het platform, zal de klusser uitbetaald worden.

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Ons team staat u graag bij.